U okviru postojeće organizacije PAN iz Šapca, koja obuhvata lanac pekara širom područja Republike Srbije, 2013. godine osnovana je ketering organizacija Priča sa sedištem u Novoj Pazovi. Na bazi izraženog preduzetničkog duha, entuzijazma i višegodišnjeg iskustva mladih i sposobnih ljudi, ostvareni su značajni rezultati na polju izgradnje visokog nivoa kvaliteta hrane i usluga, prepoznatljivog vizuelnog identiteta i uspostavljanja uspešne saradnje velikim poslovnim sistemima.


Primarna delatnost keteringa Priča odnosi se na poslovni ketering i saradnju sa velikim poslovnim sistemima u pogledu opsluživanja zaposlenih lica na dnevnom nivou. Sa aspekta kvaliteta hrane i usluga, fokusiranost članova tima keteringa Priča na potrebe i zahteve klijenata predstavlja osnovu poslovne politike i ključ dugoročne saradnje sa klijentima.


Visok i prepoznatljiv nivo kvaliteta hrane i usluga u najvećoj meri oslikava ključne odlike keteringa Priča. U saradnji sa proverenim nutricionistima osmišljena je ponuda sa preko 200 obroka različitih nutritivnih vrednosti i sofisticiranog spoja boja, ukusa i mirisa u cilju zadovoljenja  najrazličitijih potreba i zahteva klijenata. U skladu sa posebnim zahtevima klijenata, postoji mogućnost pripreme hrane na lokaciji klijenata (ukoliko za to postoje odgovarajući uslovi) ili dostave hrane u specijalizovanim ambalažama u okviru dogovorenih vremenskih rokova.
Potvrda uspešnog i društveno-odgovornog poslovanja keteringa Priča odnosi se na implementaciju HACCP standarda, savremene uslove radne sredine i visok stepen obučenosti i uslužnosti ljudskih resursa kao glavne pokretačke snage organizacije. Zadovoljstvo klijenata uvek na prvom mestu.

 alt=